NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Zborníky

Od výskumu k praxi. Zborník referátov zo 17. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie o športe
Od výskumu k praxi. Zborník referátov zo 17. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie o športe
Alena Cepková
 Atletika 2012 – sborník příspěvku medzinárodní konference
Atletika 2012 – sborník příspěvku medzinárodní konference
Zomáš Kalina, Jan Cacek
vzorce.pdf
Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Zborník referátov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Zborník referátov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
Alena Cepková
vzorce.pdf
Zborník z konferencie o športovo talentovanej mládeži
Zborník z konferencie o športovo talentovanej mládeži
Roman Buček, Igor Kováč
vzorce.pdf
Social Dimensions of Sport and Recreation Development in Central European Countries
Social Dimensions of Sport and Recreation Development in Central European Countries
Dušan Leška
vzorce.pdf
Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra 2006
Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra 2006
Elena Malíková
vzorce.pdf
Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra 2005
Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra 2005
Elena Malíková
vzorce.pdf
Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra 2004
Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra 2004
Elena Malíková
vzorce.pdf
Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných skôl
Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných skôl
Branislav Antala
Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému. Vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11
Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému. Vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11
Olga Kyseľovičová
Zborník abstraktov z národného kongresu telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva
Zborník abstraktov z národného kongresu telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva
Elena Malíková
 Spoločenský význam športu. Celoslovenská konferencia SOV pri príležitosti Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier
Spoločenský význam športu. Celoslovenská konferencia SOV pri príležitosti Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier
Zborník prednášok z konferencie "Športová diplomacia v medzinárodných podmienkach a v rámci Slovenskej republiky"
Zborník prednášok z konferencie "Športová diplomacia v medzinárodných podmienkach a v rámci Slovenskej republiky"