Ponuka služieb pre športovcov NŠC

Ako sa objednať na športovú diagnostiku?

 

Športovci, ktorí sa objednávajú na športovú diagnostiku musia mať platnú preventívnu telovýchovno-lekársku prehliadku (PLP), nie staršiu ako 1 rok. V prípade nesplnenia tejto podmienky postupujú podľa pokynov Oddelenia športu (robert.petriska@sportcenter.sk).

Športovci s platnou PLP si objednávajú termín priamo na oddelení diagnostiky.

 

Podmienky a pokyny pred testovaním

 

Aktuálne covid opatrenia

 

Pozrite si našu ponuku služieb

Aké podmienky je potrebné dodržať pred testovaním?

Riaďte sa aktuálnymi COVID-19 opatreniami, určené Národným športovým centrom

Na testovanie sa dostavte iba v 100% zdravotnom stave

24 až 48 hodín pred testovaním nevykonávajte náročnú fyzickú aktivitu.

Neužívajte kofeínové nápoje a iné stimulanty.

Pre športovcov zaradených do NŠC, je potrebné mať platnú telovýchovnú prehliadku.

Pokiaľ nespĺňate uvedené podmienky, diagnostický tím má právo vás odmietnuť testovať.

Dodržujte presný časový harmonogram. Pokiaľ budete meškať, včas kontaktujte Oddelenia diagnostiky.

Čo je potrebné si priniesť na testovanie?

Športové oblečenie a čistú športovú obuv (šatňa a sprcha sú k dispozícii v priestoroch NŠC).

Neplnoletý športovec musí prísť v sprievode dospelej osoby (informovaný súhlas musí byť podpísaný zákonným zástupcom).