NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Kalendár vzdelávacích aktivít

21 udalostí v roku 2023/24

WM - Webinár MODULY

W - Webinár NŠC

IV - Inovačné vzdelávanie

IN - Iné vzdelávanie

PS - Praktický seminár

OS - Odborný seminár

Február

 • 15. 02. 2024

  IV - Nové prístupy vo výučbe športových hier na

 • 15. 02. 2024

  IN - Nové prístupy k nácviku športových hier pre U12 a vyššie

Marec

  Apríl

  • 10. 04. 2024

   W - Zelené cvičenie a sebapoznávanie

  • 17. 04. 2024

   IV - Parkúr prekážkové dráhy na hodinách TŠV

  • 17. 04. 2024

   IN - Parkúr Prekážkové dráhy pohybové aktivity deti v telocvičniach a na ihriskách

  Máj

  • 02. 05. 2024

   IV - Úpoly a vybrané úpolové športy karate a džudo vo výučbe TŠV na základných a stredných školách

  • 15. 05. 2024

   IV - Inovatívne outdoorové aktivity vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

  Jún

   Júl

    August

     September

     • 21. 09. 2023

      IV - Rope skipping pohybové aktivity so švihadlom na základných školách

     • 21. 09. 2023

      IV - Nové prístupy vo výučbe pohybových a športových hier na

     • 21. 09. 2023

      IN - Nové prístupy k nácviku pohybových a športových hier pre U07 - U14

     • 27. 09. 2023

      W - Cvičíme s akadémiou Mateja Tótha

     Október

     • 04. 10. 2023

      IV - Vzdelávanie o olympijských hodnotách (OVEP) na základných a stredných školách

     • 04. 10. 2023

      OS - Športová diagnostika v NŠC

     • 11. 10. 2023

      W - Kurikulum - Zdravie a pohyb

     • 17. 10. 2023

      W - Budem plavcom - plávanie prirodzenou formou

     November

     • 07. 11. 2023

      IV - Inovatívne využitie IKT vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

     • 25. 11. 2023

      OS - Športová diagnostika pre triatlonistov

     December

     • 05. 12. 2023

      W - Šach - byť aktívny je IN - aktivity pre všestranný rozvoj v prostredí školy a voľného času

     • 07. 12. 2023

      IV - Nové prístupy bedmintonu vo výchovno–vzdelávacom procese na telesnej a športovej výchove a vo voľnočasových aktivitách

     • 07. 12. 2023

      IN - Nové prístupy nácviku bedmintonu v podmienkach klubovej a krúžkovej športovej činnosti

     Január

     • 17. 01. 2024

      IV - Zimné outdoorové aktivity na hodinách TŠV a vo voľnom čase