NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Kalendár vzdelávacích aktivít

23 udalostí v roku 2023/24

WM - Webinár MODULY

W - Webinár NŠC

IV - Inovačné vzdelávanie

IN - Iné vzdelávanie

PS - Praktický seminár

OS - Odborný seminár

September

 • 21. 09. 2023

  IV - Rope skipping pohybové aktivity so švihadlom na základných školách

 • 21. 09. 2023

  IV - Nové prístupy vo výučbe pohybových a športových hier na

 • 21. 09. 2023

  IN - Nové prístupy k nácviku pohybových a športových hier pre U07 - U14

 • 27. 09. 2023

  W - Cvičíme s akadémiou Mateja Tótha

Október

 • 04. 10. 2023

  IV - Vzdelávanie o olympijských hodnotách (OVEP) na základných a stredných školách

 • 04. 10. 2023

  OS - Športová diagnostika v NŠC

 • 11. 10. 2023

  W - Kurikulum - Zdravie a pohyb

 • 17. 10. 2023

  W - Budem plavcom - plávanie prirodzenou formou

November

 • 07. 11. 2023

  IV - Inovatívne využitie IKT vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

 • 25. 11. 2023

  OS - Športová diagnostika pre triatlonistov

December

 • 05. 12. 2023

  W - Šach - byť aktívny je IN - aktivity pre všestranný rozvoj v prostredí školy a voľného času

 • 07. 12. 2023

  IV - Nové prístupy bedmintonu vo výchovno–vzdelávacom procese na telesnej a športovej výchove a vo voľnočasových aktivitách

 • 07. 12. 2023

  IN - Nové prístupy nácviku bedmintonu v podmienkach klubovej a krúžkovej športovej činnosti

Január

 • 01. 01. 2024

  W - Zelená pohybová aktivita, psychika a environmentálne zdravie

 • 17. 01. 2024

  IV - Zimné outdoorové aktivity na hodinách TŠV a vo voľnom čase

 • 30. 01. 2024

  PS - Pravidlá a rozhodovanie vo vybíjanej

Február

 • 05. 02. 2024

  W - Zelené cvičenie a sebapoznávanie

 • 15. 02. 2024

  IV - Nové prístupy vo výučbe športových hier na

 • 15. 02. 2024

  IN - Nové prístupy k nácviku športových hier pre U12 a vyššie

Marec

 • 28. 03. 2024

  IV - Úpoly a vybrané úpolové športy karate a džudo vo výučbe TŠV na základných a stredných školách

Apríl

 • 17. 04. 2024

  IV - Parkúr prekážkové dráhy na hodinách TŠV

 • 17. 04. 2024

  IN - Parkúr Prekážkové dráhy pohybové aktivity deti v telocvičniach a na ihriskách

Máj

 • 15. 05. 2024

  IV - Inovatívne outdoorové aktivity vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

Jún

  Júl

   August