Organizačná štruktúra

Národné športové centrum, 
Trnavská cesta 39 (Športová hala Mladosť), 
831 04 Bratislava

 

IČO: 30853923
DIČ: 2021764888

 

Telefón: +421 2 322 236 10
Fax: +421 2 322 236 15
E-mail: sekretariat@sportcenter.sk

VEDENIE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA
Ing. Vladimír Baluška
riaditeľ
+421 2 322 236 11
vladimir.baluska@sportcenter.sk
Ing. Ján Mižúr
zástupca riaditeľa
+421 2 322 236 70
jan.mizur@sportcenter.sk
Sekretariát riaditeľa
Hana Dedinská
asistentka riaditeľa
+421 2 322 236 10
0905 234 321
hana.dedinska@sportcenter.sk
Oddelenie športu
Paedr. Róbert Petriska
-
-
-
Oddelenie športovej diagnostiky a fyzioterapie
Mgr. Milan Kováč, PhD.
vedúci oddelenia
-
-
Mgr. Lenka Matejová, PhD.
-
-
-
Mgr. Peter Lopata, PhD.
-
-
-
Mgr. Adrián Gajdoschík
-
-
-
Mgr. Nina Csonková, PhD.
-
-
-
Mgr. Leo Lendvorský, PhD.
-
-
-
Mgr. Jana Pelikánová, PhD.
materská dovolenka
-
-
Fyzioterapia
Mgr. Igor Adamus
-
-
-
Mgr. Terézia Križalkovičová
-
-
-
Mgr. Lucia Rumanová
materská dovolenka
-
-
Oddelenie vzdelávania
PaedDr. Božena Gerhátová
-
-
-
Oddelenie školského športu
PaedDr. Božena Gerhathová
-
-
-
Mgr. Boris Čechvala
-
-
-
Mgr. Jana Valušková
-
-
-
Ing. Zuzana Tomašeková
-
-
-
Alena Hlôšková
-
-
-
Oddelenie ekonomických a servisných služieb
Ing. Magdaléna Danihelová
-
-
-
Ing. Ján Mižur
-
-
-
Silvia Kočišová
-
-
-
Brigita Trimajová
-
-
-
Mgr. Andrea Adamišinová
-
-
-
Nadežda Kratochvílová
-
-
-
Ing. Jaroslava Gregoríková – agenda SLA a ZSL
-
-
-
Mgr. Ivana Štefancová - agenda SLA a ZSL
-
-
-
Oddelenie projektov a rozvoja
Mgr. Juraj Sýkora
-
-
-
Mgr. Andrej Kucsera
-
-
-
Lenka Paveleková
-
-
-
Oddelenie marketingu a komunikácie
Ing. Miriam Puhová
-
-
-
Mgr. Peter Csonka
-
-
-
PhDr. Ľubica Nemečková
-
-
-
Oddelenie Informačného systému športu
Ing. Martin Mňahončák
-
-
-
Mgr. Agáta Galková
-
-
-
Mgr. Ivana Hricová