NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Organizačná štruktúra

Národné športové centrum
Junácka 6 

831 04 Bratislava

 

IČO: 30853923
DIČ: 2021764888

 

Telefón: +421 2 322 236 10
Fax: +421 2 322 236 15
E-mail: sekretariat@sportcenter.sk

VEDENIE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA
Ing. Vladimír Baluška
riaditeľ
+421 2 322 236 11
vladimir.baluska@sportcenter.sk
Mgr. Juraj Sýkora
zástupca riaditeľa
+421 918 234 848
juraj.sykora@sportcenter.sk
Sekretariát riaditeľa
Mgr. Michaela Krajčovičová
asistentka riaditeľa
+421 2 322 236 10
michaela.krajcovicova@sportcenter.sk
Oddelenie športu
PaedDr. Robert Petriska
vedúci oddelenia
+421 2 322 236 20
+421 918 837 445
robert.petriska@sportcenter.sk
PaedDr. Marcel Lopuchovský
odborný pracovník športového oddelenia
+421 918 425 114
marcel.lopuchovsky@sportcenter.sk
PhDr. Ľubica Nemečková
odborný pracovník športového oddelenia
+421 2 322 236 31
+421 918 201 108
lubica.nemeckova@sportcenter.sk
Oddelenie športovej diagnostiky a fyzioterapie
Mgr. Milan Kováč, PhD.
vedúci oddelenia
+421 232 223 650
milan.kovac@sportcenter.sk
Mgr. Leo Lendvorský, PhD.
analytik športovej prípravy
+421 232 223 651
leo.lendvorsky@sportcenter.sk
Mgr. Tomáš Tolkunov
analytik športovej prípravy
+421 232 223 651
tomas.tolkunov@sportcenter.sk
Mgr. Jana Pelikánová, PhD.
analytik športovej prípravy
+421 232 223 622
jana.pelikanova@sportcenter.sk
Mgr. Richard Dúbravský
analytik športovej prípravy
+421 232 223 651
richard.dubravsky@sportcenter.sk
Mgr. Timotej Surán
analytik športovej prípravy
+421 232 223 622
timotej.suran@sportcenter.sk
Fyzioterapia
Mgr. Igor Adamus
fyzioterapeut
+421 232 223 642
igor.adamus@sportcenter.sk
Mgr. Terézia Poklembová
fyzioterapeut
+421 232 223 653
terezia.krizalkovicova@sportcenter.sk
Oddelenie vzdelávania
Mgr. Lucia Petričková, PhD.
vedúca oddelenia
+421 2 322 236 63
lucia.petrickova@sportcenter.sk
Mgr. Jana Valušková
odborný pracovník pre vzdelávanie v športe
+421 2 322 236 62
jana.valuskova@sportcenter.sk
Alena Hlôšková
odborný pracovník pre školský šport
+421 2 322 236 61
+421 905 234 314
alena.hloskova@sportcenter.sk
Mgr. Agáta Galková
odborný pracovník pre informačný systém v športe
+421 2 322 236 12
+421 905 234 008
agata.galkova@sportcenter.sk
Mgr. Ivana Hricová
odborný pracovník pre informačný systém v športe
+421 2 322 236 12
+421 905 234 008
ivana.hricova@sportcenter.sk
Mgr. Janina Chotárová, MBA
odborný pracovník pre vzdelávanie v športe
janina.chotarova@sportcenter.sk
Oddelenie ekonomických a servisných služieb
Ing. Magdaléna Danihelová
vedúca oddelenia
+421 905 234 075
magdalena.danihelova@sportcenter.sk
Silvia Kočišová
personalistika
+421 905 234 024
silvia.kocisova@sportcenter.sk
Elena Pavláková
účtovníčka
+421 2 322 236 72
elena.pavlakova@sportcenter.sk
Nadežda Kratochvílová
samostatný ekonóm
+421 2 322 236 72
nadezda.kratochvilova@sportcenter.sk
Mgr. Peter Hanuska
právnik
+421 2 322 236 10
peter.hanuska@sportcenter.sk
Ing. Beata Matušková Watzkeová
samostatný ekonóm
+421 2 322 236 72
beata.matuskova@sportcenter.sk
Alžbeta Kostková
verejné obstarávanie
+421 2 322 236 10
Oddelenie projektov a rozvoja
Mgr. Juraj Sýkora
projektový manažér
+421 918 234 848
juraj.sykora@sportcenter.sk
Mgr. Vierka Maple
koordinátor projektu „Európsky týždeň športu"
vierka.maple@sportcenter.sk
Mgr. Stanislava Čarnecká
manažér projektov a rozvoja
+421 232 223 632
stanislava.carnecka@sportcenter.sk
Oddelenie marketingu a komunikácie
Mgr. Matej Bambura
pracovník pre oblasť sociálnych sietí
+421 908 604 750
matej.bambura@sportcenter.sk
Oddelenie Informačného systému športu
Ing. Juraj Kontra
projektový manažér „Manažment údajov pre Národné športové centrum“ kód projektu 311071AHN1
+421 2 322 236 12
juraj.kontra@sportcenter.sk