NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Konferencie

Škola v pohybe
25. 8. - 28. 8. 2022

Národné športové centrum v spolupráci s garantom podujatia Fakultou telesnej výchovy a športu UK, Bratislava, pripravili pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 4-dňový odborný seminár "Škola v pohybe 2022".

Subjektívna pohoda športujúcich osôb
23. 6. 2022

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 23. 06. 2022 organizuje v Aule prof. Stráňaina (FTVŠ UK) odborný seminár na tému Subjektívna pohoda športujúcich osôb.

Využitie športovej diagnostiky v praxi
25. 5. 2022

Národné športové centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo dňa 25. 05. 2022, v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea, odbornú konferenciu s názvom „Využitie športovej diagnostiky v praxi“. Táto téma akcentovala pozíciu športovej diagnostiky Národného športového centra ako dôležitej súčasti efektívnej športovej prípravy nielen vrcholových športovcov, ale aj talentovaných športovcov a hobby športovcov.

Koučovanie top športovcov
26. 4. 2022

Národné športové centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 26. 04. 2022 v hoteli Tatra Bratislava odbornú konferenciu pre širokú odbornú verejnosť na tému Koučovanie TOP športovcov.


 

Hormóny a ich vplyv na športový výkon
23. 3. 2022

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 23. 03. 2022 v hoteli Sorea v Bratislave odbornú konferenciu pre športových odborníkov, športovcov a odbornú verejnosť na tému Hormóny a ich vplyv na športový výkon.

Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku
10. 11. 2021

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 10.11.2021 organizuje v hoteli Sorea v Bratislave odbornú konferenciu pre športových odborníkov, pedagogických zamestnancov a rodičov na tému Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku.

Dlhodobá športová príprava mládeže
13. 10. 2021

Národné športové centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizuje odbornú konferenciu na tému Dlhodobá športová príprava mládeže, ktorá sa prezenčne koná dňa 13. októbra 2021 o 10.00 h, v hoteli SOREA REGIA v Bratislave.