NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop
vzdelávacie aktivity

Národné športové centrum plní v oblasti vzdelávania niekoľko úloh prostredníctvom organizovania konferencií, seminárov, webinárov a iných vzdelávacích aktivít v oblasti športu a zabezpečovania činností v oblasti inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov. Zároveň si plní svoje úlohy prostredníctvom realizovania publikačnej činnosti v oblasti športovej diagnostiky a fyzioterapie, publikácií o športe a športových osobnostiach a zabezpečovania vydávania Kroniky športu.