NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop
vzdelávacie aktivity

Národné športové centrum plní v oblasti vzdelávania niekoľko úloh prostredníctvom organizovania konferencií, workshopov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít v oblasti športu, zabezpečovania činností v oblasti inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a organizovania vzdelávacích aktivít v oblasti Školského športu. Zároveň si plní svoje úlohy prostredníctvom realizovania publikačnej činnosti v oblasti športovej diagnostiky a fyzioterapie, zabezpečovania vydávania Kroniky športu, publikácií o športe a športových osobnostiach.