NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Inovačné vzdelávanie

Národné športové centrum sa podieľa na profesionálnom rozvoji učiteľov telesnej a športovej výchovy, vychovávateľov a školských trénerov, prostredníctvom inovácií vo vyučovacích metódach. Úlohou inovačných vzdelávaní je prehlbovanie, rozširovanie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti pedagogického zamestnanca.

 

Inovačné vzdelávanie:

 

- sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín,

 

- sa organizuje ako jednoduchý program na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Národné športové centrum je oprávnené poskytovať inovačné vzdelávanie pre kategóriu: učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ a školský tréner.

Pre viac informácií navštívte webstránku Školského športu