NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Parkúr - Prekážkové dráhy na hodinách TŠV - Žilina

Parkúr - prekonávanie prekážok – spája v sebe pohybové návyky atletiky, gymnastiky, lezectva a bojových umení. Šport, ktorý expanduje u prívržencov mladej generácie. Ako sa dajú prekonávaním prekážok rozvíjať pohybové schopnosti? Dozviete sa postupnými jednoduchými krokmi na prednáškach pod odborným vedením lektorov, ktorí vám ukážu, ako sa dá Parkúr realizovať s minimálnymi investíciami a bezpečne v podmienkach škôl.
Termín: 14. a 16. marca ONLINE / 18. – 19. marca 2023 PREZENČNE
Miesto: Argi Academy, Ul. M. R. Štefánika 107, Žilina
Cena VP: 80€
Forma vzdelávania:prezenčná
Rozsah vzdelávania: 25 hodín
Lektori vzdelávania: PaedDr. Monika Šišková a parkúroví tréneri
Cieľová skupina: pracovníci s mládežou
· tréneri
· inštruktori
· vychovávatelia
· učitelia
Absolventi vzdelávania získajú CERTIFIKÁT o absolvovaní vzdelávania v rozsahu 25 hodín.
Prihlasovanie od 03. 02. 2023 do 20. 02. 2023
Kapacita max. 10 účastníkov
Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku posielajte na e-mail: jana.valuskova@sportcenter.sk
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 80€.
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr sedem dní elektronicky pred vzdelávaním.