Ponuka služieb

Ako sa objednať na športovú diagnostiku? 

 

Pred športovou diagnostikou odporúčame športovcom absolvovať preventívnu telovýchovno-lekársku 

prehliadku u telovýchovného lekára.

Športovci si objednávajú termín priamo na oddelení diagnostiky pomocou online formulára. 

Platba za naše služby je možná v hotovosti resp. v prípade väčších skupín vieme vystaviť faktúru

ktorú môžete uhradiť bankovým prevodom.

 

Podmienky a pokyny pred testovaním 

 

Aktuálne covid opatrenia 

Pozrite si našu ponuku služieb

Aké podmienky je potrebné dodržať pred testovaním?

Riaďte sa aktuálnymi COVID-19 opatreniami, určené Národným športovým centrom

Na testovanie sa dostavte iba v 100% zdravotnom stave

24 až 48 hodín pred testovaním nevykonávajte náročnú fyzickú aktivitu.

Neužívajte kofeínové nápoje a iné stimulanty.

Odporúčame mať platnú telovýchovnú prehliadku.

Pokiaľ nespĺňate uvedené podmienky, diagnostický tím má právo vás odmietnuť testovať.

Dodržujte presný časový harmonogram. Pokiaľ budete meškať, včas kontaktujte Oddelenia diagnostiky.

Čo je potrebné si priniesť na testovanie?

Športové oblečenie a čistú športovú obuv (šatňa a sprcha sú k dispozícii v priestoroch NŠC).

Neplnoletý športovec musí prísť v sprievode dospelej osoby (informovaný súhlas musí byť podpísaný zákonným zástupcom).