NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Vzdelávanie

Národné športové centrum pôsobí v oblasti neformálneho vzdelávania a informálneho vzdelávania sa. V tomto roku plní úlohy a ponúka služby, ktoré sú v súlade s kontraktom uzavretým medzi NŠC a jeho zriaďovateľom Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

 

Vzdelávanie s nami je zábava