NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop
Projekty
Európsky týždeň športu
23. 9. - 30. 9. 2022

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Napriek všetkým okolnostiam aj tento rok pobeží už 7. ročník tohto projektu. Hlavnou témou kampane naďalej ostáva výstižné „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

Vykroč na vrchol
18. 6. - 29. 10. 2022

V sobotu 18. júna začala výzva na zdolanie slovenských vrcholov "Vykroč na vrchol" výstupom na Téryho chatu.  
Celoslovenská výzva trvá od 18.06. do 29.10.2022, ak kedykoľvek v tomto termíne vykročíte na 4 vybrané slovenské vrcholy a splníte podmienky výzvy, môžete vyhrať skvelé výhry!

Seniorský šport

Národné športové centrum sa snaží podporovať športové aktivity pre všetky vekové kategórie. Účelom týchto podujatí je hlavne umožniť i staršej generácii sa naďalej zúčastňovať a rozvíjať svoje pohybové aktivity.

Manažment údajov NŠC

Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje NŠC boli manažované 

systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. 

Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov; 

riadenie údajov a samotnú správu údajov. Každá z týchto oblastí je v cieľovom 

stave namodelovaná v príslušnej vrstve architektúry (dátová architektúra, 

aplikačná architektúra, biznis architektúra). Jednotlivé pravidlá a metodiky sú 

aplikované aj na definície jednotlivých dátových prvkov, ich použitie a spôsob 

zdieľania a využívania údajov.