NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Študovňa NŠC

V rámci plnenia úloh v oblasti informálneho vzdelávania sa ponúka Národné športové centrum služby študovne, ktorá sa nachádza v sídle NŠC, na 1. poschodí budovy ŠH Mladosť (č. dv. 207) a je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 hod. Študovňa ponúka zbierku knižných publikácií z oblasti športu, vrátane titulov, ktoré nie sú v rámci Slovenska bežne dostupné. Ďalej ponúka archív denníka Šport (ročníky 2004 - 2015) a archív CD a DVD nosičov zo vzdelávacích aktivít NŠC. Pre prípadných záujemcov je tiež k dispozícií interaktívna anatómia ľudského tela. Študovňa je k dispozícii športovcom a trénerom NŠC
a členom športového hnutia na Slovensku, ako aj ostatným záujemcom o oblasť športu z radov verejnosti.