NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

100 rokov atletiky v Trnave 1910 - 2010

100 rokov atletiky v Trnave 1910 - 2010
Autor:
Miroslav Hazucha
Vydavateľ:
AŠK Slávia Trnava
Rok vydania:
2010
Kategória:
Atletika
Obsah

Sto rokov predstavuje jedinečnú príležitosť pripomenúť si práve tak dlho aktívnych vyznávačov kráľovnej športu v Trnave. Toto starobylé mesto sa môže pýšiť vo svojej takmer osemstoročnej histórií obdivuhodnými tradíciami vo viacerých oblastiach života. K takým tradíciám v najstaršom slovenskom meste patrí i telesná výchova a šport. Hoci v modernej podobe a organizovaných formách v športových kluboch sa konštituovali športové odvetvia až po vzniku Československa, základy telovýchovných tradícií v Trnave siahajú oveľa hlbšie do minulosti. Na takých základoch vyrástli i pozoruhodné výsledky v atletike. Preto storočnica atletiky v Trnave je príležitosťou prezentovať obdivuhodné úsilie a výsledky generácií.