NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Subjektívna pohoda športujúcich osôb

Organizátor: Národné športové centrum, Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Termín: 23. jún 2022 od 09.15

Miesto: Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave – Aula prof. Stráňaia, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Moderátor: Márie Stracenská

 

Seminár sa uskutočnil prezenčne.

 

Prečítajte si sumár udalostí z konferencie.

 

AFTER MOVIE z konferencie si môžete pozrieť tu:

 

 

Subjektívna pohoda – úvodná prezentácia – Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. Prezentácia diagnostických škál subjektívnej pohody – Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.Subjektívna pohoda v športe z pohľadu členov grantového tímu – skupinová prezentácia
Program Konferencie
Čas
Program a lektori
Názov prednášky
10:00 - 10:15

Ing. Vladimír Baluška

Národné športové centrum, riaditeľ

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava, dekan

Mgr. Michaela Bednáriková

Slovenská asociácia športovej psychológie, Európska federácia športovej federácie (SASP – FEPSAC)

Otvorenie
10:15 - 10:30

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu, UPJŠ v Košiciach

Koncept subjektívnej pohody
10:30 - 11:15

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu, UPJŠ v Košiciach

Mgr. Ondrej Kalina, PhD.

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, FF UPJŠ v Košiciach

Prezentácia diagnostických škál subjektívnej pohody športovcov
11:15 - 11:45

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.

Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.

Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.

Mgr. Richard Melichar

Ústav telesnej výchovy a športu, UPJŠ v Košiciach

Mgr. Ondrej Kalina, PhD.

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Nika Konrádyová

Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach

Subjektívna pohoda v športe z pohľadu členov grantového tímu
11:45 - 12:45

Obed

12:45 - 13:45

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu, UPJŠ v Košiciach, Asociace psychologů sportu ČR 

Mgr. Ondrej Kalina, PhD.

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

PhDr. Tomáš Gurský, PhD.

Súkromná psychologická prax TOP-FIT, Slovenská asociácia športovej psychológie 

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave,

Slovenská asociácia športovej psychológie 

 

Moderátor diskusie: Márie Stracenská

Panelová diskusia
13:45 - 14:30

Záver