NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Hormóny a ich vplyv na športový výkon

Záznamy z prednášok môžete pozrieť tu:
Program Konferencie
Čas
Program a lektori
Názov prednášky
09:40 - 09:45

Vladimír Baluška

riaditeľ Národného športového centra

Otvorenie
09:45 - 10:15

doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Ústav patologickej fyziológie
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Bez hormónov nie je možný žiadny výkon, a to nie len v športe
10:15 - 10:30

Diskusia k prednáške č. 1

10:30 - 10:45

Prestávka

10:45 - 11:15

Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
vedúci oddelenia testovania,
prevencie a správy výsledkov
Antidopingovej agentúry SR

Hormóny a doping
11:15 - 11:30

Diskusia k prednáške č. 2

11:30 - 12:30

Prestávka na obed

12:30 - 13:00

Martina Moravcová Valko
najlepšia plavkyňa SR a sveta
r. 2006, držiteľka troch svetových
rekordov a 2 medailí z OH 2000

Problémy so štítnou žľazou počas športovej kariéry
13:00 - 13:15

Diskusia k prednáške č. 3

13:15 - 13:45

doc. Milan Sedliak, PhD.
vedúci Katedry biologických
a lekárskych vied FTVŠ UK
v Bratislave

Hormonálne a molekulárne zmeny v kostrovom svale vyvolané fyzickým zaťažením
13:45 - 14:45

Prestávka a voľná diskusia k prednáške č. 4

14:45 - 14:50

Záver