Konferencia NŠC na tému Hormóny a ich vplyv na športový výkon

Konferencia NŠC na tému Hormóny a ich vplyv na športový výkon

25. marca 2022

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovalo dňa 23. 03. 2022 v hoteli Sorea v Bratislave odbornú konferenciu pre športových odborníkov, športovcov a odbornú verejnosť na tému Hormóny a ich vplyv na športový výkon.

 

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity bolo poukázať na význam hormónov v živote športovca, na ich dôležitosť a správne nastavenie pre výkon a na hormonálne komplikácie v dôsledku dopingu. 

 

Hormóny ovplyvňujú všetky funkcie ľudského organizmu a to ako u profesionálnych, tak aj rekreačných športovcov. Svaly sú používané behom športovania ale aj po ňom, pričom sa uvoľňuje veľké množstvo hormónov, ktoré môžu mať pozitívny aj negatívny vplyv na celé telo. Okrem toho, mnohí športovci trénujú prísne, aby dosiahli výkon a úspech a aj napriek tomu výkon nemusí rásť. Šport veľmi úzko súvisí s hormónmi, preto sme sa na konferencii pozreli na tento základný vzťah. Ambíciou konferencie NŠC bolo predstaviť zaujímavé prednášky na tému hormónov a športového výkonu, diskutovať a to aj na tému potreby vzdelávania sa v tejto oblasti.

 

 

Na konferencii vystúpili experti na danú problematiku – doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., docent v odbore lekárska biochémia, kontinuálne aktívny v Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, držiteľ mnohých ocenení ako napríklad Strieborná medaila vlády Slovenskej Republiky za zásluhy v oblasti patologickej fyziológie, 5 ocenených publikácií v súťažiach o najlepšiu publikáciu LF UPJŠ Košice a pod; Ing. Tomáš Pagáč, PhD., vedúci oddelenia testovania, prevencie a správy výsledkov Antidopingovej agentúry SR, ukončené doktorandské štúdium v odbore biochémia, člen pracovnej skupiny pre vedu a vzdelávanie v oblasti antidopingu Rady Európy a pracovnej skupiny UNESCO pre dohliadanie nad Dohovorom proti dopingu v športe; doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave so špecializáciou na športovú chronobiológiu a hormonálne a molekulárne zmeny v kostrovom svale vyvolané fyzickým zaťažením a doplnkami stravy, zodpovedný za výučbu predmetov Doping v športe, Klinická fyziológia telesných cvičení a doplnky výživy. 

 

Zaujímavým obohatením konferencie bolavideo prednáška Martiny Moravcovej Valko - najlepšej plavkyne SR a sveta r. 2006, držiteľky troch svetových rekordov a 2 medailí z OH 2000, ktorá sa účastníkom prihovorila zo svojho aktívneho prostredia v USA. So športovými odborníkmi sa diskutovalo v štyroch jednotlivých diskusných blokoch.

 

Moderátorkou konferencie bola Marie Stracenská, skúsená novinárka a moderátorka televízie TA3, Markíza a RTVS. 

 

Konferencia bola bezplatná a bol zabezpečený aj online prenos. 

Záznam si môžete pozrieť prostredníctvom Facebookovej stránky NŠC.

 


Mohlo by vás zaujímať