NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy vo výučbe športových hier na SŠ

15. 2. 2024 - 18. 2. 2024
Inovačné vzdelávanie
Zvolen

Školské vzdelávacie programy – sú dostatočne zaujímavé pre žiaka? Spĺňajú kritéria najnovších poznatkov výchovy a vzdelávania v TŠV? Ako kráčať s dobou a inovovať prístupy vo výučbe? Dozviete sa v programe zameranom na tvorbu inovatívnych školských vzdelávacích programov ISCED 3 v predmete TŠV.

Termín:– 15/02 WEBINÁR / 16 – 18/02 2024 PREZENČNE

Miesto: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.
Cena VP: 110€ 
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (30h prezenčne; 20 h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ

 

Viac informácií