NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Inovatívne outdoorové aktivity vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

15. 5. 2024 - 19. 5. 2024
Inovačné vzdelávanie
Čremošné

Outdoorové aktivity dokážu vytvoriť veľmi silný zážitok a priniesť do akejkoľvek skupiny veľa zdravej energie. Sú výborným nástrojom na učenie tzv. mäkkých zručností, ako sú napr. komunikačné zručnosti, tímová práca a kreativita. V súčasnosti sú tieto zručnosti čoraz viac vyžadované pri zaraďovaní sa nielen do pracovného procesu ale pomáhajú aj v bežnom, praktickom živote. Vo vzdelávacom programe o outdoorových aktivitách Vás naučíme, ako s nimi pracovať efektívne v každom prostredí a ako ich prispôsobiť rôznym vekovým a výkonnostným skupinám.


Termín –15/05 WEBINÁR / 17 – 19/05 2024 PREZENČNE

Miesto – Horský hotel Bartoška – Čremošné 137, 039 01, Čremošné-Turčianske Teplice
Cena VP: 110€ + 110€
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (32h prezenčne; 18 h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ

 

Viac Informácií