NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop
POĎTE S NAMI DO SVETA ŠKOLSKÉHO ŠPORTU

Národné športové centrum plní úlohy v oblasti rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže prostredníctvom realizácie projektu „Školský šport" v oblasti školských športových súťaží a testovania pohybových predpokladov žiakov. Zároveň zastupuje Slovenskú republiku v Medzinárodnej federácii školského športu (ISF, International School Sport Federation) a zabezpečuje agendu medzinárodných školských športových súťaží ISF.

Táto sekcia je v procese renovácie.