NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Medzinárodný školský šport

Medzinárodný školský šport vychádza z hodnôt a aktivít Medzinárodnej federácie školského športu (ISF).

Medzinárodná federácia školského športu (International School Sport Federation, ISF) je medzinárodnou neziskovou športovou organizáciou, ktorá bola založená v roku 1972. 
Od roku 1995 je uznaná Medzinárodným olympijským výborom (MOV). ISF pôsobí ako zastrešujúca organizácia pre medzinárodné školské športové súťaže a aktívne spolupracuje so športovými organizáciami na celom svete.

V súčasnosti patrí do jej členskej základne 132 krajín z piatich kontinentov, ktorí spoločne organizujú viac ako 10 podujatí ročne so súťažným portfóliom viac ako 30 rôznych športov. 
ISF organizuje športové a vzdelávacie podujatia pre mládež od 13 do 18 rokov.

 

Národné športové centrum je od 21.12.2022 na základe právoplatného rozhodnutia ISF plnohodnotným členom ISF.