NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Medzinárodný školský šport

Medzinárodný školský šport vychádza z hodnôt a aktivít Medzinárodnej školskej športovej federácie (ISF).

Medzinárodná školská športová federácia (International School Sport Feredation, ISF) je medzinárodnou neziskovou športovou organizáciou, ktorá bola založená v roku 1972. 
Od roku 1995 je uznaná Medzinárodným olympijským výborom (MOV). ISF pôsobí ako zastrešujúca organizácia a riadiaci orgán národných školských športových organizácií po celom svete. 

V súčasnosti patrí do jej členskej základne 132 krajín z piatich kontinentov, ktorí spoločne organizujú viac ako 10 podujatí ročne so súťažným portfóliom viac ako 30 rôznych športov. 
ISF organizuje športové a vzdelávacie podujatia pre mládež od 13 do 18 rokov.

Kalendár medzinárodných školských športových súťaží ISF v roku 2023

16. - 23. máj 2023

ISF WSC Beach Volleyball Bat-Yam, Israel

Kalendár medzinárodných školských športových súťaží ISF je zverejnený na oficiálnej stránke ISF vždy rok vopred. Pri každej súťaži je zverejnený Bulletin 1 so základnými informáciami ako sú napr.: miesto konania, termín, podmienky účastníkov, športové disciplíny a mnohé ďalšie informácie.

Nahliadnite do medzinárodného školského športu:

www.isfsports.org

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na:

michaela.zemlova@sportcenter.sk