NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Rozhovory z konferencie „Využitie športovej diagnostiky v praxi“

Rozhovory z konferencie „Využitie športovej diagnostiky v praxi“

23. júna 2022

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo dňa 25. 05. 2022, v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea, odbornú konferenciu s názvom „Využitie športovej diagnostiky v praxi“.

 

V tomto článku vám prinášame rozhovory s Ing. Danielom Líškom - prezidentom Slovenského zväzu karate, Mgr. Milanom Kováčom, PhD. - vedúcim oddelenia športovej diagnostiky Národného športového centra, Mgr. Leom Lendvorským PhD. - analytikom športovej prípravy na oddelení športovej diagnostiky Národného športového centra a s PaedDr. Igorom Prieložným - úspešným trénerom volejbalu.  

 

Rozhovor z konferencie s Ing. Danielom Líškom - prezidentom Slovenského zväzu karate.

 

Považujete v súčasnej dobe diagnostiku u športovcov za dôležitú a kedy s ňou začať?

V súčasnej dobe je mimoriadne dôležitá diagnostika, lebo ako bolo na prvej prednáške dnes povedané, forma extenzívneho rozvoja tréningu už prakticky nie je možná – deň má 24 hodín, čiže sa musia hladať efektívne metódy a intenzifikačné metódy, a tie sa bez diagnostiky nezaobídu. Takže, a to je alfa omega ďalšieho postupu a rozvoja športového výkonu v akomkoľvek športe, budú sa hladať také prístupy, ktoré umožnia vtesnať tréning a zvýšiť športový výkon v tom časovom rozmedzí, aké máme. 

 

Prezentujete výsledky športovej diagnostiky športovcom a trénerom? Akou formou?

Máme úzku spoluprácu s Národným športovým centrom a sme veľmi radi, že  sa táto konferencia uskutočnila, pretože edukačná forma vzdelávania je veľmi užitočná pre trénerov a nakoniec aj metodikou vo zväzoch, kluboch, pre samotných športovcov. V rámci našej spolupráce každý rok otestujeme stovky športovcov a následne výsledky testov preberáme s jednotlivými klubovými trénermi alebo aj reprezentačnými trénermi a oni intenzívne pracujú už v kluboch počas celoročnej prípravy. Samozrejme, športová príprava na úrovni reprezentácie nemôže pri takom množstve športovcov prebiehať centrálne, čiže výsledky distribuujeme a väčšinou analyzujeme čo treba zlepšiť a máme tréningové skupiny. Jedna z nich je v Dukle, jedna je v Národnom športovom centre, ďalšiu máme v Spišskej Novej Vsi. V nich potom rozmenia diagnostiku do tréningového procesu.

 

Ako tréneri a športovci využívajú výsledky športovej diagnostiky v praxi?

Tréneri majú istú formu výsledkov svojich parametrov športovcov a tie parametre, ktoré z nášho hľadiska zaostávajú za akýmsi štandardom alebo by ich bolo ešte možné rozvinúť len zmenou nastavenia tréningu alebo intenzívnejšou či optimálnejšou fromou, takým spôsobom sa vlastne dostane do praxe výsledok tohto testovania a diagnostiky a zase opätovným testovaním sa vyhodnotí aký to malo vplyv.

 

Kam by sa mala uberať športová diagnostika na Slovensku v budúcnosti?

Ja si myslím, vzhliadnuc aj na predošlé prednášky, že športová diagnostika je na dobrej ceste, Národné športové centrum má dobré vybavenie, odborný personál, edukačnú činnosť, čo považujem za veľmi dôležité. Dôležité tiež je, aby metodici v zväzoch a kluboch pochopili, na čo je takáto diagnostika dobrá a ako veľmi im môže pomôcť v športovej príprave športovcov, najmä v takých vekových skupinách športovcov, kde vieme rozoznať talent pomocou diagnostiky. A to je aj úlohou Národného športového centra, ktorú zjavne aj plní, sledovať rôzne vekové skupiny mládeže, nájsť nové talenty pre športy.

 

 

 

 

Rozhovor z konferencie s Mgr. Milanom Kováčom, PhD. - vedúcim oddelenia športovej diagnostiky Národného športového centra.

 

Považujete v súčasnej dobe diagnostiku u športovcov za dôležitú a kedy s ňou začať?

Športová diagnostika je veľmi dôležitá súčasť športového tréningu a mali by sme s ňou začať v podstate už v mladom veku, povedzme niekde medzi 10. a 12. rokom života. Vždy sa to ale dá prispôsobiť vekovej kategórii, takže vieme urobiť športovú diagnostiku v terénnych podmienkach aj so 6-ročnými deťmi. Malo by to byť vždy primerané situácii.

 

Prezentujete výsledky športovej diagnostiky športovcom a trénerom? Akou formou?

Z mojej pozície športového diagnostika je testovanie športovcov v podstate dennou náplňou a potom nejakým spôsobom interpretovať výsledky aj športovcom, aj trénerom. Najčastejšie sa využíva forma osobného stretnutia, zasielame vyhodnotené výsledky s našimi poznámkami aj elektronickou formou. Ale tá osobná forma interpretácie a diskusie s trénerom je asi tá najlepšia cesta.

 

Ako tréneri a športovci využívajú výsledky športovej diagnostiky v praxi?

Možností využitia je veľmi veľa, ale najdôležitejšie v rámci riadenia tréningového procesu je to, že športovca otestujem, zistím aktuálny stav a na základe jeho výsledkov zvolím zmeny v tréningovom procese.

 

Kam by sa mala uberať športová diagnostika na Slovensku v budúcnosti?

Okrem toho, že by sa mali aktualizovať niektoré postupy a mal by sa zachytiť trend, ktorý je aj v zahraničí, tak určite by bolo vhodné nastaviť akúsi koncepciu pre širšie spektrum športovcov a urobiť testovanie na pravidelnej báze aj v nižších kategóriách a zachytiť talentovaných športovcov, aby sa s nimi dalo efektívnejšie pracovať.

 

 

Rozhovor z konferencie  s Mgr. Leom Lendvorským PhD. -  analytikom športovej prípravy na oddelení športovej diagnostiky Národného športového centra.

 

Považujete v súčasnej dobe diagnostiku u športovcov za dôležitú a kedy s ňou začať?

Keď sa bavíme o vrcholovom alebo výkonnostnom športovcovi, tak podľa mňa je také “must have” práve diagnostika. Pokiaľ tréner chce poznať svojho športovca z rozdelenia akýchsi tréningových zón alebo ho chce hlbšie poznať, tak tá diagnostika je naozaj nevyhnutná.

 

Prezentujete výsledky športovej diagnostiky športovcom a trénerom? Akou formou?

Áno, vždy už počas diagnostiky prebieha diskusia s trénerom, čiže tréner už hneď priamo počas procesu diagnostiky vie aspoň tie čiastkové výsledky. Potom, keď sa mu zašlú kompletné výsledky, konzultuje ich so športovcom formou osobného alebo telefonického rozhovoru, prípadne emailom. Diskusiu o výsledkoch považujeme za veľmi dôležitú aj z hľadiska spätnej oponentúry v prípade, že sa športovec neposunul v daných parametroch za posledné 2 roky. 

 

Ako tréneri a športovci využívajú výsledky športovej diagnostiky v praxi?

Využívajú ju vo veľkom počte. V podstate na diagnostike máme každý jeden deň plný, čiže testujeme od rána až do poobedia, takže ju naozaj využívajú ju vo veľkom počte.

 

Kam by sa mala uberať športová diagnostika na Slovensku v budúcnosti?

Ako som už naznačil, tak mala by sa uberať pravdepodobne ešte k väčšej spolupráce medzi nami a medzi trénermi z hladiska tréningového procesu vrcholových športovcov. Možno by sme sa mohli inšpirovať takým Nórskym alebo slovinským systémom, čo je v postate krajina veľká ako my a momentálne tam majú veľký boom čo sa týka zlatých medailistov z olympijskych hier alebo z majstrovstiev sveta napríklad práve vo vytrvalostných športoch.

 

 

Rozhovor z konferencie  s PaedDr. Igorom Prieložným - úspešným trénerom volejbalu

 

Považujete v súčasnej dobe diagnostiku u športovcov za dôležitú a kedy s ňou začať?

Samozrejme, že považujem športovú diagnostiku za dôležitú hlavne preto, že v poslednom období, hlavne čo sa týka diagnostiky, išli všetky športy veľmi do popredia a takisto aj náš šport, volejbal. Dokonca si dovolím tvrdiť, že Slovensko bolo kedysi vo volejbale primus čo sa týka diagnostiky určitých pohybových schopností, hlavne odrazových schopností, kedy ja ako tréner reprezentácie v Nemecku, som si pozýval slovenských odborníkov na to, aby mi otestovali celé družstvo. Urobili sme potom z toho akúsi analýzu a aj na to sme potom samozrejme ďalej prispôsobili našu prácu, takže diagnostika je dôležitá, napreduje obrovským tempom. Kedy s ňou začať? Myslím si, že keď už dochádza k prepojeniu družstvo-tréner-hráč-tréner, kedy už chápu podstatu riadenia práce cez diagnostiku hlavne hráči a už chápu, že týmto smerom sa môžu rozvíjať, tak vtedy by sa malo teda začať. To znamená - ak poviem takú prognózu - medzi piatym až ôsmym rokom praxe dieťaťa by sa malo určite začať s diagnostikou.

 

Prezentujete výsledky športovej diagnostiky športovcom a trénerom? Akou formou?

Jednoznačne prezentujeme, pretože pre nich je to tiež dôležitá informácia, hlavne keď sa zlepšujú, má to veľký motivačný efekt. Napríklad v posilňovni ich otestujeme a pri analýze týchto výsledkov samozrejme im ukazujeme hlavne percentuálne zlepšenie, pretože sa snažíme, aby sa zlepšovali.

 

Ako tréneri a športovci využívajú výsledky športovej diagnostiky v praxi?

My samozrejme tie výsledky športovej diagnostiky využívame na to, aby sme zistili, či sú uplatňované metódy v tréningu efektívne a ak nie sú, tak hľadáme zase inú možnosť zlepšenia tej ktorej pohybovej schopnosti, na to aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý sme si stanovili.

 

Kam by sa mala uberať športová diagnostika na Slovensku v budúcnosti?

To čo som dnes videl, počul, ma ozaj zaujalo, je to hlavne využitie pre individuálne športy, ktorých je hlavne diagnostika určujúcim momentom, nie také multifaktorálne výkony ako je napríklad volejbal alebo basketbal, ale určite z kolektívnych športov hokej, futbal, kedy vytrvalosť, vytrvalostné schopnosti sú činiteľom, ktorý jednoducho keď hráč podvedome nemá zvládnuté, tak sa nebude sústrediť  na techniku a bude sa cítiť unavený a vtedy to má vplyv na jeho výkon v hre. Takže to čo som tu dnes videl a počul, sú ozaj najmodernejšie metódy a ak sa používajú v praxi a rovno sa v nej aj využívajú, tak je to veľký podiel na rozvoji slovenského športu.

 


Mohlo by vás zaujímať