NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Výberové konania

Národné športové centrum zamestnáva zamestnancov podľa zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme. Podľa § 5 tohto zákona sa v organizácii obsadzuje miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a miesta ďalších vedúcich zamestnancov, u ktorých to určuje pracovný poriadok, na základe výsledku výberového konania.
 
Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na obsadzovanom mieste.