NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Pracovné cesty – opatrenia, smernice

Upozorňujeme všetkých účastníkov pracovných ciest, na ktoré sú vysielaní Národným športovým centrom na povinnosť dodržiavať postup uvedený v priložených Smerniciach a v Manuáli čerpania v Národnom športovom centre. 

 

Dokumenty súvisiace s problematikou pre rok 2024: