NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Profil verejného obstarávateľa

Základné údaje o verejnom obstarávateľovi:
 

Verejný obstarávateľ:                  Národné športové centrum (NŠC)
Sídlo:                                          Olympijské námestie 2, 832 80 Bratislava
Štatutárny zástupca:                   Ing. Vladimír Baluška - riaditeľ

Výzvy a informácie
23. 10. 2015
Výzva - testovanie reprezentácie hokejistov
18. 6. 2015
Výzva - prenájmy - okres Senica
1. 6. 2015
Výzva - prenájmy - okres Dolný Kubín
18. 5. 2015
Výzva - prenájmy - okres Vranov nad Topľov
5. 5. 2015
Výzva - prenájmy - okres Trebišov
5. 3. 2015
Výzva - prenájmy - okres Prievidza
27. 1. 2015
Výzva - prenájmy - okres Hlohovec
22. 1. 2015
Výzva - prenájmy - okres Komárno
14. 1. 2015
Výzva - prenájmy - okres Šaľa
8. 1. 2015
Výzva - prenájmy - okres Dunajská Streda
15. 12. 2014
Výzva - prenájmy - okres Martin
5. 12. 2014
Výzva - prenájmy - okres Galanta
1. 12. 2014
Výzva - prenájmy - okres Michalovce
11. 11. 2014
Výzva - prenájmy - okres Žilina
1. 10. 2014
Výzva - prenájmy - Bardejov
1. 10. 2014
Výzva - prenájmy - Prešov
30. 9. 2014
Výzva - prenájmy - Banská Bystrica
23. 9. 2014
Výzva - prenájmy - Nové Zámky
17. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Košice
17. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Nitra
12. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Poprad
12. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Kežmarok
12. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Trenčín
11. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okrem Trnava
11. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Bánovce nad Bebravou
10. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres B.Štiavnica
10. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Moldava nad Bodvou
10. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Spišská Nová Ves
10. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Rimavská sobota
10. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okrem Lučenec
10. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres KE-okolie
9. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Levice
5. 9. 2014
Výzva - prenájmy - okres Zlaté Moravce

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

24. 2. 2014
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – dodávka didaktických a metodických pomôcok - Formulár podľa § 41, časť „Kritériá"
14. 2. 2014
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – dodávka didaktických a metodických pomôcok - Formulár podľa § 41, časť „Ostatné"
27. 11. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - digitalizovaný výučbový obsah a jeho sprístupnenie cieľovým skupinám projektu - kritériá - formulár
28. 10. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – organizácia školení, prenájom, stravovanie a ubytovanie v SR - formulár
2. 8. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - dodávka didaktických a metodických pomôcok- kritéria
2. 8. 2013
- Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - digitalizovaný výučbový obsah a jeho sprístupnenie cieľovým skupinám projektu
30. 7. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - organizácia školení, prenájom, stravovanie, ubytovanie a cestovné
29. 7. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - Nákup stravných lístkov
17. 6. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - workshopy a tlačové konferencie
17. 6. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - ubytovanie a stravné pre školenia v Bratislave
17. 6. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - – monitoring projektu
27. 5. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - dodávka didaktických a metodických pomôcok
27. 5. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - dodávka PC a IT komponentov

Ostatné:
Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

10. 10. 2017
Implementácia integračných rozhraní do Informačného systému v športe
4. 10. 2017
Vzdelávanie zamestnancov Národného športového centra, odborníkov v oblasti športu a zástupcov národných športových zväzov pre potreby implementácie zákona o športe do praxe
12. 12. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – digitalizovaný výučbový obsah a jeho sprístupnenie cieľovým skupinám projektu
12. 11. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – organizácia školení, prenájom, stravovanie a ubytovanie v SR

Aktuálne informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk:
Všetky postupy obstarávania nadlimtinej, podlimitnej, alebo podprahovej zákazky, ktoré Národné športové centrum realizuje alebo realizovalo sú zverejnené na www.e-vestnik.sk.

14. 2. 2014
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít učiteľov telesnej výchovy v rámci realizácie národného projektu
9. 5. 2012
Osobné motorové vozidlo pre 8 osôb

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

16. 8. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – workshopy a tlačové konferencie
16. 8. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – dodávka didaktických a metodických pomôcok
1. 7. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – ubytovanie a stravné pre školenia v Bratislave
24. 5. 2013
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – dodávka PC a IT komponentov

Zmluvy:

1. 7. 2014
Digitalizovaný výučbový obsah a jeho sprístupnenie cieľovým skupinám projektu
25. 6. 2014
Dodávka didaktických a metodických pomôcok