NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Dokumenty o činnosti organizácie, štatút a zriaďovacia listina

Sprístupňujeme Vám Kontrakty so zriaďovateľom, Plány hlavných úloh, Správy o činnosti organizácie a Výročné správy organizácie v jednotlivých kalendárnych rokoch, ako ďalšie  sprístupňované informácie o našej organizácii.