NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Zelené cvičenie v kontexte duševného a environmentálneho zdravia

24. 01. 2024
webinár NŠC
Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD., Doc. Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Termín: 24.1.2024 (streda) 
Prihlasovanie: od 2. 1. 2024  do 15. 1. 2024 
Forma vzdelávania: webinár/ nahrávaný
Cena VP: 10€/osoba
Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.
Čas: 16:00 – 17:30, vrátane diskusie
Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť
Cieľ a obsah vzdelávania: Získavanie poznatkov o zelenom cvičení ako súčasti environmentálneho zdravia a jeho dosah na psychiku človeka. Prezentované budú porovnania výsledkov outdoorových a indoorových cvičení, benefity cvičenia v prírodnom prostredí pre duševné zdravie ale i možné negatívne dopady. Hovoriť budeme o tom, ako je vhodné realizovať cvičenie v prírode tak, aby sme neubližovali sebe a naopak, neubližovali prírodnému prostrediu, ako môže tento typ aktivity napomáhať k ekologickému správaniu a pod. Charakter prezentácie umožní účastníkom rozvíjať logické myslenie, tvorivosť a nechať sa inšpirovať praktickými príkladmi pre prax.
Lektor vzdelávania: 
doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
doc. Ing. Iveta Cimboláková, PhD.
Výstup zo vzdelávania: vedomostný test (10 otázok) z obsahu prednášky
CERTIFIKÁT: získajú úspešní absolventi (podmienka – vyplniť vedomostný test na 80 %)
 

REGISTRÁCIA NA WEBINÁR TU