NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Zelené cvičenie a sebapoznávanie

20.05.2024
webinár NŠC
doc. PaedDr. Klaudia Zusková, Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.

Termín: 20.05.2024 (pondelok) 

Prihlasovanie: od 24. 4. 2024  do 10. 5. 2024 

Forma:  webinár/nahrávaný

Cena VP: 10€/osoba 

Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.

Čas: 16:00 – 17:30, vrátane diskusie

Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť

Cieľ a obsah vzdelávania: Nadviazať na webinár „Zelené cvičenie v kontexte duševného a environmentálneho zdravia“ prehĺbením poznatkov z oblasti zelených cvičení realizovaných formou psychomotorických hier v prírode. Hlavným cieľom týchto psychomotorických cvičení bude sebapoznávanie a rozvíjanie schopnosti zdieľať emócie a zážitky, rozvíjanie sebakontroly a emocionálneho cítenia. To všetko na základe citlivého vzťahu k prírode, rešpektovania podmienok prírodného prostredia a vhodného miesta pri uskutočňovaní cvičení. Súčasťou webinára budú aj námety na praktickú realizáciu cvičení, ktoré zohľadňujú ekologické správanie a sebarozvoj účastníkov.

Lektor vzdelávania: 

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.

Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.

Výstup zo vzdelávania: vedomostný test (10 otázok) z obsahu prednášky

CERTIFIKÁT: získajú úspešní absolventi (podmienka – vyplniť vedomostný test na 80 %)

Pokyny k prihláseniu: 

https://admin.narodnesportovecentrum.sk/uploads/Organizacne_pokyny_webinar_Zelene_cvicenie_a_sebapoznavanie_711d7bf354.pdf