NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

To nie je žiaden fór, aj ty môžeš dať gól!

03. 05. 2023

Termín: 03.05.2023

Forma vzdelávania: webinár/ nahrávaný

Cena VP: bezplatné vzdelávanie 

Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.

Čas: 16:00h – 17:30h

Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť

Cieľ vzdelávania: Motivovať účastníkov vzdelávania k využívaniu rôznych moderných športových hier - športových aktivít, súťaží a hier, ktoré môžu zvýšiť atraktivitu vyučovacích hodín TŠV a byť prínosom pre deti v oblasti učenia sa spolupráci v kolektíve, budovania kolektívneho ducha a pod.

Lektor vzdelávania: PaedDr. Pavol Streicher

Prihlasovanie: od 20.04.2023

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/MbHg3rSkFp44sVFn7

POTVRDENIE o absolvovaní webinára: na základe vyplnenia prihlášky; zasielané elektronicky.