NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Tance do škôl

19. 04. 2023

Termín: 19.04.2023

Forma vzdelávania: webinár/ nahrávaný

Cena VP: bezplatné vzdelávanie 

Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.

Čas: 16:00h – 17:30h

Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť

Cieľ vzdelávania: Inšpirovať účastníkov vzdelávania takým spôsobom, aby vedeli motivovať žiakov k tanečnému pohybovému prejavu a k rôznym štýlom tancov, predstaviť a rozvinúť základy viacerých tanečných štýlov ako napríklad latino, disco, street a jazz, ktoré môžu zaradiť do výučby hodín TŠV a využívať aj vo voľnom čase. 

Lektor vzdelávania: PhDr. Hana Švehlová

Prihlasovanie: od 06.04.2023

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/1psbyBYieRV8uzcX6

 

 

POTVRDENIE o absolvovaní webinára: na základe vyplnenia prihlášky; zasielané elektronicky.