NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Šach – byť aktívny je IN

05. 12. 2023
webinár NŠC
PaedDr. Rudolf Benci

Termín: 5/12/2023 (utorok) 
Prihlasovanie: od 13. 11. 2023 do 25. 11. 2023
Forma vzdelávania: webinár/nahrávaný
Cena VP: 5 €/osoba 
Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.
Čas: 16:00 – 17:30, vrátane diskusie
Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť
Cieľ vzdelávania: Cieľom vzdelávania je pripraviť budúcich lektorov
šachových krúžkov – budeme sa venovať základom šachovej hry, aby
vedeli deťom jednoducho a poučne vysvetliť, ako hrať túto pútavú hru.
Oboznámime sa so základmi - čo je to šachovnica, aké figúrky sa
nachádzajú na šachovnici a ako sa pohybujú. 
Lektor vzdelávania: PaedDr. Rudolf Benci 
Výstup zo vzdelávania: vedomostný test (10 otázok) z obsahu prednášky
CERTIFIKÁT: získajú úspešní absolventi (podmienka – vyplniť vedomostný test na 80 %)

REGISTRÁCIA NA WEBINÁR TU