NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Rope skipping - aktivity so švihadlom na hodinách TŠV

07. 06. 2023

Rope skipping - aktivity so švihadlom na hodinách TŠV

Termín: 07. 06. 2023

Forma vzdelávania: online webinár / nahrávaný

Cena VP: bezplatné vzdelávanie 

Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.

Čas: 16:00h – 17:30h

Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť

Cieľ vzdelávania: Získať informácie o športe rope skipping. Webinár ponúka základy správnej techniky skákania cez švihadlo, dôležité fakty o švihadlách, ktoré vám pomôžu pri výbere správneho švihadla a mnoho ďalších užitočných informácií využiteľných nielen vo vyučovacom procese na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale aj v školských kluboch detí a vo voľnočasových aktivitách.

Lektor vzdelávania: Mgr. Pavlína Hadová

Prihlasovanie: od 24. 05. 2023

Prihlasovací formulár: https://lnk.sk/oqb6

POTVRDENIE o absolvovaní webinára: na základe vyplnenia prihlášky; zasielané elektronicky.