NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Kurikulum - Zdravie a pohyb

11. 10. 2023
webinár NŠC
PaedDr. Jaroslava Argajová

Termín:  11.10.2023 

Prihlasovanie: od 17.9.2023 do 6.10.2023

Forma vzdelávania: online webinár/ nahrávaný

Cena VP: 10€/účastník

Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.

Čas:  16:00 – 17:30 (+ diskusia)

Cieľová skupina: učitelia ZŠ

Cieľ vzdelávania: Cieľom webinára je oboznámiť učiteľskú verejnosť s novým kurikulom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. Jednotlivé komponenty oblasti,  výkonové a obsahové štandardy 1. a 2. cyklu. Nadväznosť učiva v  ročníkoch oboch cyklov. Predmet telesná a športová výchova ako súčasť aktívnej školy.

Lektor vzdelávania: PaedDr. Jaroslava Argajová

Výstup zo vzdelávania: vedomostný test (10 otázok) z obsahu prednášky

CERTIFIKÁT: získajú úspešní absolventi (podmienka – vyplniť vedomostný test na 80%)

REGISTRÁCIA NA WEBINÁR TU