NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Cvičíme so Športovou akadémiou Mateja Tótha

27. 09. 2023
webinár
Mgr. Michal Tóth

Termín: 27.9.2023 , 16:00 – 17:30
Forma vzdelávania: webinár/ nahrávaný
Cena VP: bezplatné vzdelávanie
Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.
Čas: 60 – 70 min. + diskusia
Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť
Cieľ vzdelávania: Teoretické východiská športového tréningu detí, špecifikácia mladšieho školského veku. Fyziologické východiská detského organizmu, vhodnosť zaťaženia z hľadiska intenzity a objemu. Oboznámenie s metodikou a súborom cvičení Športovej akadémie
Mateja Tótha pre projekt MODULY zameranej na všeobecný rozvoj pohybových schopností a základných lokomócií s aplikovaním mentálneho tréningu a vývojovej kineziológie vo vyučovacom procese na hodinách TŠV v 1. – 4. ročníku ZŠ a ich významnosť na výkon a zdravý vývoj dieťaťa.
Lektor vzdelávania: Mgr. Michal Tóth

Registračný formulár: https://forms.gle/v7dycb5BWb46FyXu8