NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Budem plavcom - plávanie prirodzenou formou

17. 10. 2023
webinár NŠC
Pavol Neuhaus a Katarína Balážiková

Termín: 17/10/2023 (utorok) 

Prihlasovanie: od 25.9.2023 do 10.10.2023

Forma vzdelávania: webinár/nahrávaný

Cena VP: 5 €/osoba 

Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.

Čas: 16:00 – 17:30, vrátane diskusie

Cieľová skupina: neplavci každého veku, školské plávanie, výcvikové plávanie, plavecké kurzy, učitelia, školskí tréneri

Cieľ vzdelávania: výučba plávania zameraná na prirodzený pohyb dieťaťa/neplavca vo vode. Inovatívny prístup k plávaniu, ktorý dáva chuť dieťaťu milovať vodu a vytvoriť si k nej dlhodobo pozitívny vzťah. Cieľom je naučiť sa plávať, tak ako sme sa naučili chodiť - prirodzene a pomocou vlastnej zvedavosti. Dôležitý je poznatok, že daná zručnosť nie je nadobudnutá aktívnym opakovaním pohybov a cvičení ale vlastnou skúsenosťou a samostatným poznaním

Lektori vzdelávania: Pavol Neuhaus a Katarína Balážiková

Výstup zo vzdelávania: vedomostný test (10 otázok) z obsahu prednášky

CERTIFIKÁT: získajú úspešní absolventi (podmienka – vyplniť vedomostný test na 80 %)

REGISTRÁCIA NA WEBINÁR TU