NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Zimné outdoorové aktivity na hodinách TŠV a vo voľnom čase

Outdoorové aktivity sú zábavným doplnením TŠV aj keď vonku fučí severák a teploty klesnú pod nulu. Že si to neviete predstaviť? Tak potom je toto vzdelávanie práve pre Vás. Čaká Vás veľa praktických ukážok, zaujímavá teória a krásna príroda. Teplé oblečenie, termoska s čajom, poďte s nami objavovať zimné čaro.


Termín:– 17/01 WEBINÁR / 19 – 21/01 2024 PREZENČNE / 

Miesto: Penzión Gajúz, Oščadnica
cena VP: 110€ + 90€ stravovacie a ubytovacie služby (2xnoc,2xPP,wellness - zvýhodnená cena)
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (32h prezenčne; 18 h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ
 

 

 

Podkategória pedagogického zamestnanca:
 

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy.
   

Kariérový stupeň:

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.


Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: Mgr. Slavomír Pačuta; Bc., Ing. Veronika Spišková
Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

 1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
 2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava na vyučovaciu hodinu s využitím zimných outdoor aktivít v (pptx) forma PDF – rozsah 6 strán; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).
 3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF.

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania
v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

Prihlasovanie: od od 06/12/2023 do 20/12/2023

Kapacita - max. 30 účastníkov  

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na:
jana.valuskova@sportcenter.sk 
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€+90€2 .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.