NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Rope skipping – pohybové aktivity so švihadlom na základných školách / Prešov

Prečo rope skipping do vyučovania? Švihadlo – je finančne nenáročné a ľahko sa zmestí do tašky. Môžete mať ihneď pripravenú aktivitu, ktorá vám poskytne priestor na cvičenie kamkoľvek ho vezmete. Podpora zdravého životného štýlu zábavným spôsobom s pestrou paletou rôznych cvikov rozvíja kondičné a koordinačné schopnosti žiakov základných škôl.


Termín: 21.09. 2023  WEBINÁR  / 22 – 24. 09. 2023 PREZENČNE / Prešov – presné miesto bude doplnené po 28.8.2023
Cena VP: 110€
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (32h prezenčne; 18h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ


 

Podkategória pedagogického zamestnanca:

  • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
    učiteľ druhého stupňa základnej školy.


Kariérový stupeň:

  • samostatný pedagogický zamestnanec
  • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
  • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

 

Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: Mgr. Pavlína Hadová

Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

  1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
  2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava na vyučovaciu hodinu vo worde – rozsah A4 ; pracovný list s jednou rope skipping pohybovou aktivitou vo worde – rozsah A4; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).
  3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF.

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

 

Prihlasovanie od 25. 08. 2023 od 12. 09. 2023

Kapacita - max. 30 účastníkov

 

Prihláška na stiahnutie tu
 

Oskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné
vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na: jana.valuskova@sportcenter.sk

Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.