NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Parkúr – Prekážkové dráhy – pohybové aktivity deti v telocvičniach a na ihriskách

Parkúr - prekonávanie prekážok – spája v sebe pohybové návyky atletiky, gymnastiky, lezectva a bojových umení. Šport, ktorý expanduje u prívržencov mladej generácie. Akosa dajú prekonávaním prekážok rozvíjať pohybové schopnosti? Dozviete sa postupnými jednoduchými krokmi na prednáškach pod odborným vedením lektorov, ktorí vám ukážu, ako sa dá Parkúr realizovať s minimálnymi investíciami a bezpečne v podmienkach škôl.


Termín:–17 – 18/04 WEBINÁR / 20 – 21/04 2024 PREZENČNE 

Miesto: SŠŠ , Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
Cena VP: 80€ 
Forma vzdelávania: prezenčná
Rozsah vzdelávania: 25h prezenčne
Cieľová skupina: 

  • pracovníci s mládežou
  • tréneri,
  • inštruktori,
  • vychovávatelia,
  • učitelia,

 

 

Lektori vzdelávania: Mgr. Martin Honzek a Martin Chromeček

Absolventi vzdelávania získajú -CERTIFIKÁT o absolvovaní vzdelávania v rozsahu 25 hodín.
 

Prihlasovanie: od: 11/03/2024 do: 22/03/2024

Kapacita - max. 10 účastníkov

 

Oskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku posielajte na: david.belosic@sportcenter.sk
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 80€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr sedem dní elektronicky pred vzdelávaním.