NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Parkúr – prekážkové dráhy na hodinách TŠV

Parkúr - prekonávanie prekážok – spája v sebe pohybové návyky atletiky, gymnastiky, lezectva a bojových umení. Šport, ktorý expanduje u prívržencov mladej generácie. Ako sa dajú prekonávaním prekážok rozvíjať pohybové schopnosti? Dozviete sa postupnými jednoduchými krokmi na prednáškach pod odborným vedením lektorov, ktorí vám ukážu, ako sa dá Parkúr realizovať s minimálnymi investíciami a bezpečne v podmienkach škôl.


Termín – 17 – 18/04 WEBINÁR / 20 – 21/04 2024 PREZENČNE

Miesto – SŠŠ , Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
Cena VP: 110€
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (25h prezenčne; 25h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ
 

 

 

Podkategória pedagogického zamestnanca:
 

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy.
   

Kariérový stupeň:
 

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
   

Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: Mgr. Martin Honzek a Martin Chromeček

Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

 1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
 2. Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania (dve vyučovacie hodiny – písomná príprava v pptx – rozsah 12 strán; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´ – 10´).
 3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

Prihlasovanie: od 11/03/2024 do: 22/03/2024

Kapacita - max. 30 účastníkov

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na: david.belosic@sportcenter.sk
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110 € .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.