NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy v nácviku športových hier pre U12 a vyššie

Program je zameraný na tvorbu inovatívnych školských vzdelávacích programov ISCED 3 v predmete TŠV a športových hier a pre kategóriu mládeže U12 a viac s možnosťou ich realizácie v čase mimo vyučovania s využitím najnovších poznatkov didaktiky a metodiky športových hier.

 

Termín: 30. marca ONLINE  / 31. marca – 02. apríla PREZENČNE
Miesto: Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

Termín: 30. marca ONLINE / 21. apríla/ 23. apríla PREZENČNE
Miesto: ZŠ s MŠ, Kalinčiakova 117/12, 831 04 Bratislava

Cena VP: 80 €
Forma vzdelávania: prezenčná
Rozsah vzdelávania: 30 hodín

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, verejnosť


· tréneri
· inštruktori
· vychovávatelia
· učitelia
· iní
 

Lektori vzdelávania: PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.; Mgr. Jaroslava Argajová, PhD.

 

Absolventi vzdelávania získajú CERTIFIKÁT o absolvovaní vzdelávania v rozsahu 30 hodín.


Prihlasovanie od 18. 02. 2023 do 17. 03. 2023

Kapacita max. 10 účastníkov
 

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku posielajte na: jana.valuskova@sportcenter.sk

 

Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.

Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 80€.

Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr sedem dní elektronicky pred vzdelávaním.