NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy k nácviku pohybových a športových hier pre U07 - U14 / Banská Bystrica

Program je zameraný na tvorbu inovatívnych školských vzdelávacích programov ISCED 1 a 2 v predmete TŠV a športových hier a pre kategóriu mládeže U07 – U14 s možnosťou ich realizácie v čase mimo vyučovania s využitím najnovších poznatkov didaktiky a metodiky športových hier.


Termín: 21. 09 WEBINÁR / 22. – 24.09.  2023 PREZENČNE – ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica
Cena VP: 80€
Forma vzdelávania: prezenčná
Rozsah vzdelávania: 25 hodín
Cieľová skupina: 

  • pracovníci s mládežou,
  • verejnosť
  • tréneri,
  • inštruktori,
  • vychovávatelia,
  • učitelia,
  • iní


 

Lektori vzdelávania: PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.; Mgr. Jaroslava Argajová, PhD.
 

Absolventi vzdelávania získajú -CERTIFIKÁT o absolvovaní vzdelávania v rozsahu 25 hodín.
 

Prihlasovanie: od 25. 08. 2023 do 12. 09. 2023

Kapacita - max. 30 účastníkov

 

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku posielajte na:  jana.valuskova@sportcenter.sk
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 80€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.