NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

„Digitálna revolúcia v TŠV - outdoorové aktivity inak"

IKT v akcii nielen vo vyučovaní, ale aj vo voľnom čase!

 

Mobilné aplikácie sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. S inovatívnym využitím IKT (Informačno-komunikačné technológie) vo vyučovaní telesnej výchovy a vo voľnočasových aktivitách otvárame dvere k novým možnostiam. Chcete vedieť, ako efektívne využiť čas strávený s mobilnými aplikáciami? Učebný program o IKT nás učí, ako spojiť pohyb s aplikáciami a urobiť hodiny TŠV ešte zábavnejšími a prístupnejšími pre všetkých - od najmladších až po dospelých žiakov. Pridajte sa k nám a objavte, ako môžeme spoločne inovovať a motivovať mládež k športu! 


Termín:– 09/10 WEBINÁR / 11 – 13/10 2024 PREZENČNE 

Miesto: Horský hotel Bartoška – Čremošné 137, 039 01, Čremošné-Turčianske Teplice 
Cena VP: 110€ + 110€ stravovacie a ubytovacie služby (2xnoc, 2xPP)
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (32h prezenčne; 18h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ
 

 

 

Podkategória pedagogického zamestnanca:
 

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy.
   

Kariérový stupeň:

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.


Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: Mgr. Slavomír Pačuta; Bc., Ing. Veronika Spišková
Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

 1. Účasť na vzdelávaní.
 2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava na vyučovaciu hodinu s využitím IKT aktivít v (pptx) forma PDF – rozsah 6 strán; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).
 3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF.

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania
v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

Prihlasovanie: od 16/09/2024 do 30/09/2024

Kapacita - max. 25 účastníkov  

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na:
david.belosic@sportcenter.sk 
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.