NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Americké športy Flag futbal a Baseball5 v škole a na ulici

Program je zameraný na získanie nových teoretických a praktických poznatkov o športových hrách Flag futbal a Baseball5 - ich využitie vo vyučovacom procese a vo voľnočasových aktivitách v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti rozvoja pohybových schopností žiakov.

 

Termín: 30. mája a 31. mája ONLINE / 03.júna - 04. júna 2023 PREZENČNE

Miesto: Žilina

 

Cena VP: 80€ 

Forma vzdelávania - prezenčná

Rozsah vzdelávania -  28hodín

 

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou 

 

  • tréneri
  • inštruktori
  • vychovávatelia
  • učitelia

 

Lektori vzdelávania: Ing. Juraj Sopkuliak; Ing. arch. Mojmír Jankovič; Ing. Branislav Strečanský

Absolventi vzdelávania získajú CERTIFIKÁT o absolvovaní vzdelávania v rozsahu 28 hodín.

 

Prihlasovanie od 21/04/2023 do 10/05/2023 

Kapacita max. 10 účastníkov  

 

 

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku posielajte na:

 jana.valuskova@sportcenter.sk

 

Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.

Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 80€ .

Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr sedem dní elektronicky pred vzdelávaním.