NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Zvládanie stresu v športe

Hosť: Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD

Kontakt: https://www.soul-mate.sk/

Športová psychologička, lektorka a pedagogička na FTVŠ UK. Na fakulte sa venuje aj výskumu v oblasti psychológie športu. Vo svojej práci sa zameriava na oblasti mentálnej prípravy športovcov, tímov, trénerov alebo rodičov. Hlavnými oblasťami práce je predovšetkým koncentrácia, práca so stresom či tlakom, alebo prenesenie tréningového výkonu do súťažných podmienok. Pracuje so športovcami mnohých športov na rekreačnej, klubovej a národnej úrovni. Je súčasťou realizačného tímu ženskej futbalovej reprezentácie. 

O čom sme sa rozprávali:
 • O zaužívanej predstave, že vrcholoví športovci musia byť dokonalí superhrdinovia bez problémov
 • O tom , že aj tí najlepší športovci majú často rôzne druhy problémov, čelia obrovskému tlaku a stresovým situáciám, ktoré tiež niekedy nezvládajú
 • O rodovej stereotypizácii
 • Čo je stres a aká je jeho fyziologická podstata?
 • Čo sa deje v našom tele keď máme prílišný stres?
 • Prečo má stres pri športovom výkone aj pozitívny účinok a miesto snahy eliminovať ho učíme stres zvládať
 • S akými problémami a požiadavkami za Peťou chodia najčastejšie klienti
 • Ako dôležité je mať vybudované správne motivačné faktory  a ako ich budovať
 • Že je lepšie byť zameraný na proces ako len na výsledky
 • Aké dôsledky môže mať prílišný psychický tlak z krátkodobého a dlhodobého hľadiska u mladistvých športovcov
 • Aké chyby robia tréneri a okolie z hľadiska zvyšovania tlaku a stresu na deti a mládež
 • Sociálne siete, médiá a tlak na športovcov
 • Aké sú základné praktiky s ktorými vieme bojovať proti stresu
 • Ako bojovať s „predštartovým“ stresom
 • Kto všetko by sa mal v problematike zvládania stresu, ale aj tréningu mentálnej stránky športovca vzdelávať
 • Petine odporúčania, ako sa vzdelávať, hľadať užitočné a motivačné informácie  + take home message