NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Telesné zloženie športovca a jeho riziká

Mgr. Lenka Matejová PhD.

  • Zamestnankyňa oddelenia diagnostiky Národného športového centra.
  • Absolventka Fakulty telesnej výchovy a športu, PhD. štúdium v odbore športová edukológia.
  • Dopingová komisárka.
  • Bývalá dlhoročná úspešná reprezentantka v zápasení, neskôr trénerka zápasenia, momentálne členka komisie pre mládež v zápasení.
  • Trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí.
O čom sme sa rozprávali:

1. Čo je to telesné zloženie, aké základné parametre poznáme a aké je ich rozdelenie

2. Prečo je meranie telesného zloženia v športe dôležité (úprava telesnej hmotnosti, dospievanie športovca, optimalizácia výkonu, príklady z praxe)

3. Aké sú možnosti merania?
- Prečo sa nemajú parametre z rôznych typov meraní porovnávať
- DXA, Bod Pod, Hydrodenzitometria, kožne riasy, bioimpednacia, ultrazvuk,
- Čo musíme pri správnom meraní dodržiavať

4. Odporúčane hodnoty
- Prečo je doležité individuálne posudzovanie každého športovca
- Aké somatotypy poznáme
- Normy pre tukovú a svalovú hmotu – bežná populácia, jednotlivé športy
- Indexy - BMI, WHR, obvod brucha

 

5. Riziká spojené so športovaním z hľadiska telesného zloženia a nesprávnych stravovacích návykov
- Ženská triáda (Poruchy príjmu potravy, denzita kostí, poruchy menštruačného cyklu)
- Prečo je výskyt v športe omnoho častejší
- Riziká nízkej a vysokej hladiny tukového tkaniva
- Red-S relatívny energeticky deficit