NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Prečo a ako trénovať vo vysokej nadmorskej výške a simulovanej hypoxii ?

doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

Martin je vysokoškolský pedagóg na FF UMB , vedec, šéftréner Slovenského atletického zväzu. Je bývalým reprezentantom v chôdzi spolupracoval a spolupracuje s mnohými špičkovými reprezentmi SR v rôznych športoch.
 

O čom sme sa rozprávali:
 • Čo je hypoxický  tréning resp. tréning vo vysokej nadmorskej výške? prečo ho v športe využívame ?
 • Aká je fyziologická podstata hypoxie, aké fyziologické zmeny prináša a ako ich vieme merať?
 • O koľko vieme zvýšiť výkon hypoxickým tréningom?
 • Pre aké športy je hypoxia vhodná?
 • Aké druhy hypoxického tréningu v športe využívame?
 • Od akej výšky  vieme zaznamenať pozitívny účinok vysokohorského prostredia na výkonnosť? Akú sú tradičné strediská vysokohorskej prípravy?
 • Aké sú základne modely v príprave na horách?
 • Aké sú možnosti pri simulovanej  hypoxii (hypoxické stany, intermitentný hypoxický tréning) a aké je ich využitie?
 • Aký je rozdiel v hypoxii na horách a v simulovanej hypoxii, ako dlho trvá efekt?
 • Ako efektívne sú komerčne dostupné hypoxické masky?
 • Aké sú rizika hypoxie? Čo všetko je dobré sledovať pred a po jej  aplikácii.