NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Novinky zo športovej vedy v roku 2022

doc. Milan Sedliak, PhD.
z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, kde je vedúcim katedry biologických a lekárskych vied. Je vynikajúcim vedcom a odborníkom v rôznych oblastiach, venuje sa hlavne výžive.

Mgr. Michal Králik, PhD.
absolvent FTVŠ UK v Bratislave. Je autorom viacerých vedeckých článkov a publikácii prevažne s tematikou silového tréningu.  Je  silový tréner, jeho špecializáciou je silový tréning a jeho aplikácia do bežného života, ale i do športu.
 

O čom sme sa rozprávali:
 • Venovali sme sa 27. kongresu športovej vedy – European College of Sport Sciennce, najväčšej takejto konferencii Európe, ktorej sme sa zúčastnili a snažili sme sa interpretovať rôzne oblasti a výskumy, ktoré nás zaujali.
 • Čo je a ako vyzerá kongres ECSS, aké rôzne oblasti zahŕňa a kto sú spíkri
 • Kde a prečo sa robí najkvalitnejší výskum ale aj prax
 • Zo silovej sekcie o „flywheel“, excentrickom tréningu a jeho využití
 • O vytrvalosti a zaujímavých výskumoch na špičkových maratóncoch, strednotratiaroch a iných vytrvalostných športovcoch
 • O tréningu sily v iných ako vytrvalostných športoch 
 • O laktáte, jeho význame, zmene jeho ponímania počas rokov a aktuálnych poznatkoch
 • O biomarkeroch signalizujúcich únavu a pretrénovanie (napr. kreatínkynáze)
 • O účasti mentálnej a kognitívnej zložke na výkone 
 • O skúmaní heterogenity ľudských reakcií na tréning
 • O kofeíne a jeho rôznych účinkoch a výkonnosť ale aj kognitívne schopnosti
 • O periodizovaní príjmu sacharidov a praktickej aplikácii v športe 
 • O „RED-S“ syndróme
 • O športovaní žien, špecifikách , nedostatkoch a podhodnotení celej tejto problematiky v športe
 • O efektivite silového tréningu pomocou spätnej väzby 
 • O hypoxickom tréningu