NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Kondičná príprava v hokeji

Mgr. Tomáš Mihalík, PhD

spoluzakladateľ a spolumajiteľ tréningovo-rehabilitačného centra Health & Performance, ktoré má v portfóliu niekoľko špičkových športovcov. Spolu so svojim tímom sa venuje aj bežnej populácii v oblasti zlepšenia výkonu, zdravia a rekondície po zraneniach. Vyštudoval odbor kondičný tréner na bratislavskej FTVŠ. Od roku 2012 si za menom píše doktorský titul v oblasti rozvoja rýchlostno-silových schopností. Tri roky pôsobil v USA ako kondičný tréner tenistov, medzi inými aj s bývalou svetovou jednotkou Lleytonom Hewittom. Špecializuje sa na kondičný tréning, rekondíciu po zraneniach a na kineziológiu pohybu.

Kontakt: https://www.healthperformance.sk Instagram: coach_miho

O čom sme sa rozprávali:
 • Tomášova cesta ku kariére kondičného trénera.
 • Skúsenosti z USA a so spolupráce s Lleyton Hewittom.
 • Koncept projektu Health and Performacne.
 • Ako by mal vyzerať kondične dobre pripravený hokejista?
 • Hráči a ich transformácia a prispôsobenie sa modernému hokeju.
 • Môže zle vedený tréning ovplyvniť rozvoj rýchlostno-silových schopností?
 • Ako vyzerá letná kondičná príprava hokejistov pod ich vedením?
 • Môžu 14-15 ročný hokejista cvičiť so závažím?
 • Ako vyzerá aeróbna zložka tréningu v letnej príprave hokejistov?
 • Aké je testovanie v rámci prípravy a ako vyzerá NHL Combine test?
 • Zranenia v hokeji.
 • Aké sú Tomášove odporúčania mladým trénerom?