NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Dlhodobá príprava v športe

PaedDr. Marcel Lopuchovský, Atletický tréner VŠC Dukla, má bohatú trénerskú prax vo vrcholovom športe, spolupracoval s mnohými vynikajúcimi bežcami, aktuálne hlavne s Ivetou Putalovou. Pôsobí aj ako šéftréner behov v Slovenskom atletickom zväze. Je bývalý vynikajúci atlét a držiteľ niekoľkých slovenských rekordov.
Kontakt: marcel.lopuchovsky@gmail.com

 

Mgr. Matej Vajda, PhD. Absolvent štúdia kondičného trénerstva na FTVŠ UK, kde ukončil aj doktorandské vzdelanie. Počas doktorandského štúdia stážoval v Diagnostickom centre prof. Hamara. Je autorom a spoluautorom viac ako 50 vedeckých publikácií v rôznych oblastiach športu. Osem rokov pôsobil ako hlavný tréner Centra talentovanej mládeže pre Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode. Momentálne pracuje v pozícií metodika v Slovenskej kanoistike a venuje sa aj vedecko-výskumnej činnosti.
kontakt: matej.vajda@gmail.com

O čom sme sa rozprávali:
  • Čo je to predčasná špecializácia, aké sú jej hlavné nástrahy?
  • Je skorá špecializácia potrebná pre budúci úspech v športe?
  • V čom vidíme najväčšie problémy z hľadiska prípravy mladých športovcov a športujúcej populácie?
  • Prečo je pri príprave detí a mládeže dôležitá všestrannosť?
  • Čo je to dlhodobý plán prípravy športovca?
  • Ako by všestranná príprava mala vyzerať? Príklady športovcov, ktorí sú všestranne pripravení a športovcov ktorí začali so špecializáciou neskôr.
  • Niekoľko príkladov zo zahraničia

 

Odkazy na literárne zdroje súvisiace s témou: