NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém

Ako predísť pretrénovaniu? Monitorovanie únavy

Mgr. Matej Vajda, PhD.

Absolvent štúdia kondičného trénerstva na FTVŠ UK, kde získal aj doktorandské vzdelanie. Počas doktorandského štúdia stážoval v Diagnostickom centre prof. Hamara. Je autorom a spoluautorom viac ako 50 vedeckých publikácií v rôznych oblastiach športu. Osem rokov pôsobil ako hlavný tréner Centra talentovanej mládeže pre Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode. Momentálne pracuje v pozícií metodika v Slovenskej kanoistike a venuje sa aj vedecko-výskumnej činnosti.

Kontakt: matej.vajda@gmail.com

O čom sme sa rozprávali:
  • Čo je to únava a aké druhy únavy poznáme?
  • Čo je to pretrénovanie, prepätie a aké riziká pri nich hrozia?
  • Čo je to monitorovanie únavy a prečo je to dôležité?
  • Aké možnosti monitorovania máme?
  • Bližšie sme sa pozreli na: motorické testy, meranie laktátu, glukózy a kreatínkinázy, dotazníkové formy, meranie pulzovej frekvencie a srdcovej variability, moderné aplikácie a zariadenia na meranie únavy, RPE – subjektívne vnímanie úsilia.
  • Niekoľko príkladov z praxe a časté chyby na sústredeniach.