NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Ako predísť pretrénovaniu? Monitorovanie únavy

Mgr. Matej Vajda, PhD.

Absolvent štúdia kondičného trénerstva na FTVŠ UK, kde získal aj doktorandské vzdelanie. Počas doktorandského štúdia stážoval v Diagnostickom centre prof. Hamara. Je autorom a spoluautorom viac ako 50 vedeckých publikácií v rôznych oblastiach športu. Osem rokov pôsobil ako hlavný tréner Centra talentovanej mládeže pre Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode. Momentálne pracuje v pozícií metodika v Slovenskej kanoistike a venuje sa aj vedecko-výskumnej činnosti.

Kontakt: matej.vajda@gmail.com

O čom sme sa rozprávali:
  • Čo je to únava a aké druhy únavy poznáme?
  • Čo je to pretrénovanie, prepätie a aké riziká pri nich hrozia?
  • Čo je to monitorovanie únavy a prečo je to dôležité?
  • Aké možnosti monitorovania máme?
  • Bližšie sme sa pozreli na: motorické testy, meranie laktátu, glukózy a kreatínkinázy, dotazníkové formy, meranie pulzovej frekvencie a srdcovej variability, moderné aplikácie a zariadenia na meranie únavy, RPE – subjektívne vnímanie úsilia.
  • Niekoľko príkladov z praxe a časté chyby na sústredeniach.