NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Škole v pohybe 2023

Odborný seminár Škola v pohybe sa uskutočnil v rámci vzdelávacieho projektu Učiteľská akadémia Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v spolupráci s Národným športovým centrom a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Medzinárodnou federáciou telesnej výchovy a športu (FIEPS), Združením učiteľov telesnej a športovej výchovy (ZUTŠV) a Telocvikari.sk.

Termín realizácie: 24. – 26. 08. 2023

Obsah vzdelávania: 14 praktických workshopov a 2 teoretické prednášky

Ako padať vpred, aby ste sa nezranili

Učíme deti ako správne padať vzad

Rozcvička so švihadlom a rozohriatie

Švihadlá na hodine telesnej výchovy

Skokanské hry s kriedou. Kriedová zábava na telesnej výchove

Prečo skákať na presnosť? Cesta k lepším koordinačným schopnostiam u detí

5 strečingových cvičení so švihadlami vo dvojiciach