NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Športuj čisto a pre radosť

Termín: 26. 03. 2024 (utorok) od 10:00 do 15:00 hod.
Miesto: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Forma: Prezenčná
Cena: účasť bezplatná (podmienkou je registrácia)
Otváranie prednášok a vedenie diskusií: Oľga Konečná

Cieľová skupina:
Pedagogický zamestnanec (napr. učiteľ TŠV, etiky, biológie, vychovávateľ, školský tréner, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg)
Odborný zamestnanec (napr. psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník)

 

V prípade záujmu, prosíme o prihlásenie najneskôr do 11. marca 2024, prostredníctvom e-shopu NŠC: Registrácia na konferenciu TU

 

Pre účastníkov sú zabezpečené výstupy:
- Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania k rozšíreniu profesijného portfólia v rozsahu 5 hod.
- Praktické návody vo forme prezentácií lektorov na podporu kritického myslenia žiakov

 

Tešíme sa na Vás!

narodna_konferencia_plagat_nový.pdf
Program Konferencie
Čas
Program a lektori
Názov prednášky
09:00 - 09:55

Prezencia účastníkov
Uvítací coffee break

09:55 - 10:00

Mgr. Ján Krišanda
štátny tajomník pre šport Ministerstva cestovného ruchu a športu SR

Vladimír Baluška
riaditeľ Národného športového centra

Úvodné slovo
10:00 - 10:20

Žaneta Csáderová
riaditeľka Antidopingovej agentúry SR

Antidoping ako súčasť vzdelávania
10:20 - 10:45

Tomáš Pagáč
vedúci oddelenia testovania, prevencie a správy výsledkov, SADA

Projekt FAIR PLAY
10:45 - 11:00

Prestávka

11:00 - 12:00

Tomáš Pagáč
vedúci oddelenia testovania, prevencie a správy výsledkov, SADA

Žaneta Csáderová
riaditeľka Antidopingovej agentúry SR

Martin Záhorský
koordinátor projektu FAIR PLAY, učiteľ Základnej školy s materskou školou, Golianovo

Ivana Motolíková
riaditeľka oddelenia olympizmu a odborná pracovníčka pre výchovu a vzdelanie

Štefan Gribanin
zástupca riaditeľa a vedúci športového oddelenia NŠC, tréner vzpierania

Panelová diskusia
12:00 - 13:00

Prestávka na obed

13:00 - 13:20

Kamila Chomaničová
odborný pracovník pre vzdelávanie, SADA

Energetické nápoje, kanabinoidy, výživové doplnky
13:20 - 13:45

Kristián Slíž
odborný pracovník pre konanie vo veci dopingu, SADA

Nikotín a liekové výzvy
13:45 - 14:00

Coffee Break

14:00 - 15:00

Kamila Chomaničová
odborný pracovník pre vzdelávanie, SADA

Kristián Slíž
odborný pracovník pre konanie vo veci dopingu, SADA

Ján Tomko
pedagogický zamestnanec CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica

Vladimír “Dracula” Moravčík
športový riaditeľ/hlavný tréner športového klubu Thajského boxu, MMA, K1, Boxu a BJJ Dracula Gym, Banská Bystrica

Miroslav Malček
pediatrický kardiológ, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica

Panelová diskusia